عنوان برچسب

آن روح آزاری به لیدی گاگا نمی رساند اما او از حضورش عذاب می کشد

بازیگران و ستاره هایی که ادعا می کنند که با ارواح ارتباط دارند

بازیگران و ستاره هایی که ادعا می کنند که با ارواح ارتباط دارند من یک چراغ در خانه دارم که حتی وقتی به برق نیست، توسط همسرم روشن می شود لیدی گاگا ادعا می کند که با روحی به نام رایان در ارتباط است من پسر بچه ای را دیدم که در وان حمام نشسته بود و ما را نگاه می کرد. من روح زنی را دیدم که صورت نداشت. واقعا ترسناک بود آن روح یک جا نشسته بود. او مرا می ترساند. من به مادرم گفتم که یک روح در خانه ما وجود دارد آن روح که نه بدن و نه پا داشت، به من خیره شده بود. او به داخل اتاقم آمد سپس ناپدید شد…
ادامه مطلب