عنوان برچسب

آنچه انسان در دنیا با آن گناه کرده ، روح بوده است که باید آن روح عذاب شود

احکام دینی | سوال و جواب های شرعی درباره انواع عذاب در آخرت

کسانی که به آیات ما کافر شدند، به زودی آنها را در آتشی وارد می‌کنیمآنچه انسان در دنیا با آن گناه کرده و لذت حرام برده، روح بوده است که حقیقت انسان به همان روح و روان است و باید آن روح عذاب شودعالم مردگان از جمله عوالمی است که همواره وقتی با آن مواجه می‌شویم سؤالات و ابهامات بسیاری برای ما به وجود می‌آید و هر فردی علاقه دارد بیشتر از این عالَم بداند چرا که مرگ از جمله مباحثی است که هر فردی روزی با آن دست به گریبان خواهد شد. آنچه در ادامه می‌‌آید بخش نخست از سلسله مباحثی است که…
ادامه مطلب