عنوان برچسب

آندوکاردیت (Endocarditis) یا التهاب درون‌شامه قلب

دلایل ، علائم و راههای درمان بیماری آندوکاردیت | پزشکی

کلید واژه ها : اندوکاردیت عفونی, علایم اندوکاردیت عفونی, درمان اندوکاردیت عفونی, بیماری اندوکاردیت عفونی, اندوکاردیت عفونی, علایم اندوکاردیت عفونی, درمان اندوکاردیت عفونی, بیماری اندوکاردیت عفونی,خستگی‌ و ضعف‌ یکی از علائم بیماری آندوکاردیت می باشد. آندوکاردیت‌ یک‌ عفونت غیر مسری‌ که‌ عضله‌ قلب‌، دریچه‌های‌ قلب‌، و آندوکاردیوم (پوشش‌ داخلی‌ حفرات‌ یا دریچه‌های‌ قلب‌) را درگیر می‌سازد. بیماری اندوکاردیت آندوکاردیت (Endocarditis) یا التهاب درون‌شامه قلب به معنی استقرار و…
ادامه مطلب