عنوان برچسب

آنافیلاکسی: در برخی از افراد، ممکن است یک حساسیت غذایی،

راه های موثر برای شناخت حساسیت غذایی کودک

یکی از وظایف دستگاه گوارش انتخاب مواد‌غذایی اصلی برای رشد سلولی و همزمان دفاع در برابر میکروب‌ها و پاسخ مناسب ایمنی در مقابل پروتئین‌های غذایی است که می‌توانند تظاهرات آلرژی غذایی ایجاد کند. در آلرژی غذایی پاسخ ایمنی به دلایل مختلف ژنتیک و محیط درست عمل نمی‌کند و کودک در تماس یا مصرف مواد‌غذایی واکنش نشان می‌دهد. ثابت شده است، وقتی یکی از والدین آلرژی دارد، کودک حدود 25 تا 30درصد و اگر هر 2 والد مبتلا به آلرژی باشند، کودک بین 60 تا65 درصد به آلرژی مبتلا می‌شود. بنابراین یکی از علل اولیه آلرژی،…
ادامه مطلب