عنوان برچسب

آمیزش جنسی بدون صمیمیت، میل جنسی را از بین می برد

راههایی برای داشتن رابطه جنسی منظم با همسر | زناشویی

راههایی برای داشتن رابطه جنسی منظم با همسر | زناشوییداشتن رابطه جنسی منظم با همسر، می تواند برای افراد یک امتیاز مهم محسوب شودداشتن رابطه جنسی منظم با همسر، می تواند برای افراد یک امتیاز مهم محسوب شود. خیلی از زوج ها ممکن است با خود بیندیشند که این موضوع آنقدرها هم بزرگ و بااهمیت نیست؛ اما از نظر روان شناسان و درمان گران خانواده، داشتن رابطه جنسی رضایت بخش در زندگی زناشویی، بسیار مورد توجه است و به فرد احساس عزت نفس و مهم بودن می دهد؛ همچنین برای سلامتی عمومیِ جامعه نیز بسیار…
ادامه مطلب