عنوان برچسب

آموزش نقاشی،کشیدن نقاشی اسب نقاشی کودکانه

آموزش تصویری نقاشی | آموزش گام به گام کشیدن اسب | نقاشی اسب

در گام اول از خطوط و شکل های کمکی استفاده می کنیم تا طراحی شکل اصلی برامون راحت تر بشه.     در گام بعد شروع به کشیدن بدنه ی اصلی طرحمان می کنیم.شکل های زیر رو خوب نگاه کن . در گام آخر،خطوط اضافه رو حذف کرده و اسبت رو رنگ آمیزی کن. ninipaint.comکلید واژه ها: آموزش گام به گام،آموزش نقاشی،کشیدن نقاشی اسب نقاشی کودکانه،نقاشی کشیدن اسب،اسب،آموزش قدم به قدم آموزش گام به گام،آموزش نقاشی،کشیدن نقاشی اسب نقاشی کودکانه،نقاشی کشیدن اسب،اسب،آموزش قدم به قدم آموزش گام به…
ادامه مطلب