عنوان برچسب

آموزش آتل بندی استخوان دست و پا

آموزش تصویری آتل بندی دست یا پای شکسته

 آتل بندی ثابت ساختن اعضای آسیب دیده است شکستگی هایی که درآنها استخوان شکسته پوست را پاره کرده اقدامات لازم در زمان مواجهه با شکستگی آموزش آتل بندی استخوان دست و پا شکستگی در پاها باعث از دست رفتن خون زیاد میشود***یشترین آسیبهای وارده در حوادث به دستها و پاها وارد میشود. استخوانهای بلند دستها و پاها در این حوادث به صورت باز و بسته دچار شکستگی و آسیب میشوند. در ادامه نحوه برخورد با این شکستگیها را آموزش خواهیم داد.حساسیتهای موجود در شکستگی ها استخوانها محیطی امن در ورای…
ادامه مطلب