آغشته کردن لباس به اسپري‌هاي ضدعرق، تاثيري در پيشگيري از عرق

آرايش و زيبايي | راهنماي استفاده صحيح از ضد عرق ها و خوشبوكننده ها
اگر دقت کرده باشيد، حتما در سال‌هاي اخير چشمتان به انواع اسپري‌هاي زنانه و مردانه ضدعرق هم افتاده و شايد خيلي از ...