عنوان برچسب

آزمایش های ضروری زنان،انواع سرطان در زنان

“سرطان دهانه رحم” | آزمایش سرطان دهانه رحم | واکسن سرطان دهانه رحم

"سرطان دهانه رحم" | آزمایش سرطان دهانه رحم | واکسن سرطان دهانه رحماولین آزمایش پاپ اسمیر خود را باید در ۲۱ سالگی بدهید سرطان دهانه رحم با آزمایش مرتب پاپ اسمیر می توان به سادگی "سرطان دهانه رحم" را پیشگیری کرد. دهانه رحم یک گذرگاه باریک است بین رحم ( جایی که بچه رشد می کند ) و واژن ( کانال تولد ). "آزمایش پاپ اسمیر" سلول های غیر طبیعی را که می توان قبل از سرطانی شدن حذفشان کرد را در دهانه رحم  شناسایی می کند. دلیل اصلی سرطان دهانه رحم ویروس پاپیلومای انسان است. آزمایش برای سرطان دهانه رحم…
ادامه مطلب