آدرس خانه برگر عظیمیه دقیقا کجاست ؟

خانه برگر عظیمیه ، پذیرایی لذیذ در محیطی شاداب
خانه برگر عظیمیه شعبه دیگری از خانه برگر در کرجه که حدودا دو سال سابقه فعالیت داره و برای اهالی عظیمه و ...