عنوان دسته بندی

تست روانشناسي

اعتیاد افراد به اس ام اس بازی

چگونه بعضيها به SMS معتاد ميشوند؟ گفتگودرباره پيامکوتاه (SMS) و جنبههاي روانشناختي آن قبض تلفن همراه که ميآيد، آه از نهادم بلند…

تست روانشناسي ، تست شناخت شخصيت

به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را بخوانید و شخصیت خودتان را محک بزنید. ۱٫ دریا را با کدام…