عنوان دسته بندی

ایدز و اعتیاد

رابطه ایدز و شیشه

گزارشات رسمي از مراكز فعال درمان اعتياد به شيشه حاكيست كه بزرگترين ريسك و مخاطره مصرف اين ماده، انجام عمليات جنسي بدون اراده و…
ادامه مطلب ...