عنوان دسته بندی

ایدز و اعتیاد

قارچ توهم زا

مواد مخدر توهم زا علاوه بر اثرات ناشی از اعتیاد (وابستگی جسمی ـ روانی، عوارض جسمی و هزینه مالی) به دلیل اثرات توهمی باعث آسیب به…
ادامه مطلب ...

زندگی ایدزی ها

«بیماران ایدزی، چطور زندگی میکنند؟» انگ، تبعیض، طرد از اجتماع تا حدی که فرد زندگی در بیابان را به اجتماع خود ترجیح دهد، تنها بخشی…
ادامه مطلب ...

مسمومیت با مواد مخدر

مواد مخدر دسته بزرگی از مواد را شامل میشوند، اما موادی که مورد بحث در این ستون قرار میگیرد مواد مخدر از خانواده مرفین است. موادی…
ادامه مطلب ...