عنوان دسته بندی

كليپ

كليپ مدعي جن گيري در كشور آذربايجان | كليپ جن گيري

جن گیری از یک زن جوان در کشور آذربایجان بازدیدهای فراوانی گرفته و حرف و حدیث های فراوانی حول و حوش آن در این کشور وجود دارد. حتی برایش جک ساخته اند. به نقل از BBC World در مدت دو هفته گذشته، آذری ها تحت تأثیر داستان زن جوانی به…
ادامه مطلب ...