خاطرات پوسيده

تزئینات فانتزی | عکسهایی از زیباترین تزئینات کیک و دسر (مجلسی) سری 4
دسر سیب ژله ای دسر سیب با دارچین ر کوکی جو دوسر و موز شیرینی پروانه ای گردآوری از مجله اینترنتی همراه با علم کلید واژه ها:تزئین دسر ...
رمان و داستان | خاطرات پوسيده | فصل نهم
نویسنده: سپیده فرهادی(loveli) نام رمان:خاطرات پوسیده [divider] -این دست تو چی کار می کنه؟ نگار عصبی لب ورچید و گفت: -چته؟ خوب پس باید کجا باشه؟ -نگار چرند ...
رمان و داستان | خاطرات پوسيده | فصل هشتم
نویسنده: سپیده فرهادی(loveli) نام رمان:خاطرات پوسیده نگار با دیدنم در منزل عمویش با شوق به سمتم دوید و من رو در آغوشش فشرد . دستهایم ...
رمان و داستان | خاطرات پوسيده | فصل هفتم
نویسنده: سپیده فرهادی(loveli) نام رمان:خاطرات پوسیده اون قدر این مسئله رو برای خودم تکرار کرده بودم که حتی خودم هم باورم شده بود که ...
رمان و داستان | خاطرات پوسيده | فصل ششم
نویسنده: سپیده فرهادی(loveli) نام رمان:خاطرات پوسیده   تازه از خواب بيدار شده بودم كه صداي زنگ در بلند شد. در رو باز كردم و سريع ...
رمان و داستان | خاطرات پوسيده | فصل پنجم
نویسنده: سپیده فرهادی(loveli) نام رمان:خاطرات پوسیده [divider] روبه روم نشسته بود و دستهام رو توی دستهاش گرفته بود. همراه من اشک می ریخت و دلداریم ...
رمان و داستان | خاطرات پوسيده | فصل چهارم
نویسنده: سپیده فرهادی(loveli) نام رمان:خاطرات پوسیده[divider] -پس بالاخره کار خودت رو کردی؟ چرخیدم و روی صندلی نشستم . نگاهم به نگاه بی خیال علی تلاقی ...
رمان و داستان | خاطرات پوسيده | فصل سوم
نویسنده: سپیده فرهادی(loveli) نام رمان:خاطرات پوسیده [divider] -خود کشی نکرد نترس . اما ای کاش خود کشی میکرد. -چی کار کرده؟ -اسیر غول اعتیاد شد. اون یه ...
رمان و داستان | خاطرات پوسيده | فصل دوم
نویسنده: سپیده فرهادی(loveli) نام رمان:خاطرات پوسیده [divider] زمان بدون در نظر گرفتن فکر من یا دیگری می گذشت. گاهی با خودم می گفتم پس این ...
رمان و داستان | خاطرات پوسيده | فصل اول
نویسنده: سپیده فرهادی(loveli) نام رمان:خاطرات پوسیده **** برگه های آلبوم رو ورق میزد و من روبروش نشسته بودم و از هر کدام که سوال ...