عنوان دسته بندی

تعبیر خواب حرف “د” – دال

تعبیر خواب کشیدن دندان – معنی های مختلف

کشیدن دندان در خواب ، خواب خوشایندی نیست و معمولا با نگرانی همراه است . در حالی که این خواب اصلا جای نگرانی ندارد و در اکثر اوقات نشان دهنده ایجاد یک تغییر بزرگ در زندگی شماست . حالا این تغییر می تواند خوب باشد و یا بد. تعبیر کشیدن دندان…
ادامه مطلب

تعبیر خواب دندان افتادن – چند معنی مختلف

خیلی وقت ها دیدن خواب هایی که مربوط به دندان باشند می تواند برای ما ترسناک به نظر برسد چراکه در بین مردم اینگونه رواج پیدا کرده است که افتادن دندان در خواب می متواند به معنی از دست دادن یکی از عزیزان باشد. در حالی که ما در طول عمرمان…
ادامه مطلب