عنوان دسته بندی

آموزش زبان

آموزش انگلیسی | زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

(Present Progressive) ادامه جمله +مفعول+ing +فعل+(am-is-are)+فاعل زمان حال استمراری برای بیان انجام کاری که هنوز ادامه دارد بکار می رود. I am driving in my car I am walking in street I am talking with you She is reading a book I am sitting in the park I am going to my home He is watching tv We are playing soccer They are thinking about it طرز ساختن حال استمراری: حال استمراری هر فعل را با حال ساده فعل (to be) همراه با شکل (ing) هر فعل می سازند، مثال: I am…
ادامه مطلب

آموزش نوشتن و تبدیل آدرس از فارسی به انگلیسی

آموزش نوشتن و تبدیل آدرس از فارسی به انگلیسی نوشتن آدرس در زبان انگلیسی برعکس فارسی شروع می شود و به کشور ختم می شود. بنابراین در این قسمت ما شما را با نحوه تبدیل آدرس خود به زبان انگلیسی آشنا می کنیم.شما باید ابتدا باید نام و نام خانوادگی را بنویسید. بعد شماره پلاک یا شماره طبقه را بنویسید. سپس نام کوچه و پس از آن کدپستی و نام شهر، نام استان و نام کشور را بنویسید. در اتنها نیز شماره تلفن و کدپستی را قرار دهید. نمونه تلفن: 0000-0000-009821 که در این مثال کد ایران با 00 یا علامت + مشخص…
ادامه مطلب

آموزش زبان تركي استانبولي | هفته اول | حروف

الفبای زبان ترکی استانبولی، از بیست و نه حرف از حروف لاتین تشکیل شده است، که با تغییرات اندک بصورت الفبای ترکی در آمده است.این حروف عبارتند از: A a, B b, C c, Ç ç, D d, E e, F f, G g, Ğ ğ, H h, I ı, İ i, J j, K k, L l M m, N n, O o, Ö ö, P p, R r, S s, Ş ş, T t, U u, Ü ü, V v, Y y, Z z از این ۲۹ حرف ۸ حرف صدادار ۲۱ حرف بیصدا می باشد. حروف صدادار عبارتند از:  A a, E e  I ı, İ I ،O o, Ö ö, U u, Ü ü, و حروف بیصدا عبارتند از:B b, C c, Ç ç, D d, F f, G g, Ğ ğ, H h, J j, K k, L l M m, N n, P…
ادامه مطلب