عنوان دسته بندی

آموزش زبان

آموزش نوشتن و تبدیل آدرس از فارسی به انگلیسی

آموزش نوشتن و تبدیل آدرس از فارسی به انگلیسی نوشتن آدرس در زبان انگلیسی برعکس فارسی شروع می شود و به کشور ختم می شود. بنابراین در این قسمت ما شما را با نحوه تبدیل آدرس خود به زبان انگلیسی آشنا می کنیم.شما باید ابتدا باید نام و نام…
ادامه مطلب