عنوان دسته بندی

مد و دکوراسیون

مد و دكوراسيون | دكوراسيون زيبا و شيك دفتر كار خانگي

عكس هاي از مدل هاي زيبا و شيك چيدمان و دكوراسيون داخلي دفتر كار خانگي عكس هاي از مدل هاي زيبا و شيك چيدمان و دكوراسيون داخلي دفتر كار خانگي عكس هاي از مدل هاي زيبا و شيك چيدمان و دكوراسيون داخلي دفتر كار خانگي عكس هاي از مدل هاي زيبا و شيك چيدمان و دكوراسيون داخلي دفتر كار خانگي عكس هاي از مدل هاي زيبا و شيك چيدمان و دكوراسيون داخلي دفتر كار خانگي عكس هاي از مدل هاي زيبا و شيك چيدمان و دكوراسيون داخلي دفتر كار خانگي عكس هاي از مدل هاي زيبا و شيك چيدمان و دكوراسيون داخلي…
ادامه مطلب

مد و دكوراسيون | عكس هاي زيبا از مدل هاي كابينت مدرن و اروپايي

گالري عكس و كلكسيون تصاوير جديد و زيبا از كابينت ها شيك و مدرن به سبك اروپايي گالري عكس و كلكسيون تصاوير جديد و زيبا از كابينت ها شيك و مدرن به سبك اروپايي گالري عكس و كلكسيون تصاوير جديد و زيبا از كابينت ها شيك و مدرن به سبك اروپايي گالري عكس و كلكسيون تصاوير جديد و زيبا از كابينت ها شيك و مدرن به سبك اروپايي گالري عكس و كلكسيون تصاوير جديد و زيبا از كابينت ها شيك و مدرن به سبك اروپايي گالري عكس و كلكسيون تصاوير جديد و زيبا از كابينت ها شيك و مدرن به سبك اروپايي گالري عكس و…
ادامه مطلب

مد و دكوراسيون | عكس هاي جديد از چيدمان اتاق كودك

گالري تصاوير و عكس هاي زيبا از چيدمان و دكوراسيون اتاق بچه سري جديد گالري تصاوير و عكس هاي زيبا از چيدمان و دكوراسيون اتاق بچه سري جديد گالري تصاوير و عكس هاي زيبا از چيدمان و دكوراسيون اتاق بچه سري جديد گالري تصاوير و عكس هاي زيبا از چيدمان و دكوراسيون اتاق بچه سري جديد گالري تصاوير و عكس هاي زيبا از چيدمان و دكوراسيون اتاق بچه سري جديد گالري تصاوير و عكس هاي زيبا از چيدمان و دكوراسيون اتاق بچه سري جديد
ادامه مطلب

مد و دكوراسيون | عكس هاي جديدترين مدل دكوراسيون داخلي منزل

تصاوير زيبا و عكس هاي جديد از مدل هاي چيدمان داخلي خانه تصاوير زيبا و عكس هاي جديد از مدل هاي چيدمان داخلي خانه تصاوير زيبا و عكس هاي جديد از مدل هاي چيدمان داخلي خانه تصاوير زيبا و عكس هاي جديد از مدل هاي چيدمان داخلي خانه تصاوير زيبا و عكس هاي جديد از مدل هاي چيدمان داخلي خانه تصاوير زيبا و عكس هاي جديد از مدل هاي چيدمان داخلي خانه تصاوير زيبا و عكس هاي جديد از مدل هاي چيدمان داخلي خانه تصاوير زيبا و عكس هاي جديد از مدل هاي چيدمان داخلي خانه تصاوير زيبا و عكس هاي جديد از…
ادامه مطلب

چيدمان داخلي به سبك عربي | مد و دكوراسيون داخلي

تصاوير و عكس هاي چيدمان و دكوراسيون داخلي منزل به سبك عربي تصاوير و عكس هاي چيدمان و دكوراسيون داخلي منزل به سبك عربي تصاوير و عكس هاي چيدمان و دكوراسيون داخلي منزل به سبك عربي تصاوير و عكس هاي چيدمان و دكوراسيون داخلي منزل به سبك عربي تصاوير و عكس هاي چيدمان و دكوراسيون داخلي منزل به سبك عربي تصاوير و عكس هاي چيدمان و دكوراسيون داخلي منزل به سبك عربي
ادامه مطلب

مد و دكوراسيون | تصاوير استخرهاي شيك و زيبا سري اول

گالري عكس و كلكسيون تصاوير زيبا از استخر گالري عكس و كلكسيون تصاوير زيبا از استخر گالري عكس و كلكسيون تصاوير زيبا از استخر گالري عكس و كلكسيون تصاوير زيبا از استخر گالري عكس و كلكسيون تصاوير زيبا از استخر گالري عكس و كلكسيون تصاوير زيبا از استخر گالري عكس و كلكسيون تصاوير زيبا از استخر گالري عكس و كلكسيون تصاوير زيبا از استخر گالري عكس و كلكسيون تصاوير زيبا از استخر گالري عكس و كلكسيون تصاوير زيبا از استخر
ادامه مطلب

مد و دكوراسيون | عكس هاي زيبا از چيدمان آشپزخانه به سبك مدرن

چيدمان و دكوراسيون مدرن آشپزخانه هاي شيك و زيبا چيدمان و دكوراسيون مدرن آشپزخانه هاي شيك و زيبا چيدمان و دكوراسيون مدرن آشپزخانه هاي شيك و زيبا چيدمان و دكوراسيون مدرن آشپزخانه هاي شيك و زيبا چيدمان و دكوراسيون مدرن آشپزخانه هاي شيك و زيبا چيدمان و دكوراسيون مدرن آشپزخانه هاي شيك و زيبا چيدمان و دكوراسيون مدرن آشپزخانه هاي شيك و زيبا چيدمان و دكوراسيون مدرن آشپزخانه هاي شيك و زيبا چيدمان و دكوراسيون مدرن آشپزخانه هاي شيك و زيبا
ادامه مطلب

مد و دكوراسيون | چيدمان سالن پذيرايي با زمينه قرمز ، زيبا و شيك

چيدمان داخلي منزل ، مدل هاي زيباي دكوراسيون شيك اتاق و سالن پذيرايي منزل چيدمان داخلي منزل ، مدل هاي زيباي دكوراسيون شيك اتاق و سالن پذيرايي منزل چيدمان داخلي منزل ، مدل هاي زيباي دكوراسيون شيك اتاق و سالن پذيرايي منزل چيدمان داخلي منزل ، مدل هاي زيباي دكوراسيون شيك اتاق و سالن پذيرايي منزل چيدمان داخلي منزل ، مدل هاي زيباي دكوراسيون شيك اتاق و سالن پذيرايي منزل .چيدمان داخلي منزل ، مدل هاي زيباي دكوراسيون شيك اتاق و سالن پذيرايي منزل چيدمان داخلي منزل ، مدل هاي زيباي دكوراسيون شيك…
ادامه مطلب

عقد و عروسي | مدل هاي چيدمان حمام عروس سري جديد

عكس مدل هاي زيبا و شيك دكوراسيون و چيدمان داخلي حمام عكس مدل هاي زيبا و شيك دكوراسيون و چيدمان داخلي حمام عكس مدل هاي زيبا و شيك دكوراسيون و چيدمان داخلي حمام عكس مدل هاي زيبا و شيك دكوراسيون و چيدمان داخلي حمام عكس مدل هاي زيبا و شيك دكوراسيون و چيدمان داخلي حمام عكس مدل هاي زيبا و شيك دكوراسيون و چيدمان داخلي حمام عكس مدل هاي زيبا و شيك دكوراسيون و چيدمان داخلي حمام عكس مدل هاي زيبا و شيك دكوراسيون و چيدمان داخلي حمام عكس مدل هاي زيبا و شيك دكوراسيون و چيدمان داخلي حمام
ادامه مطلب

مد و دكوراسيون | عكس مدل هاي چيدمان ميز lcd و ال سي دي در منزل

نمونه مدل هاي چيدمان ال سي دي و ميز ال سي دي در اتاق نمونه مدل هاي چيدمان ال سي دي و ميز ال سي دي در اتاق نمونه مدل هاي چيدمان ال سي دي و ميز ال سي دي در اتاق نمونه مدل هاي چيدمان ال سي دي و ميز ال سي دي در اتاق نمونه مدل هاي چيدمان ال سي دي و ميز ال سي دي در اتاق نمونه مدل هاي چيدمان ال سي دي و ميز ال سي دي در اتاق نمونه مدل هاي چيدمان ال سي دي و ميز ال سي دي در اتاق نمونه مدل هاي چيدمان ال سي دي و ميز ال سي دي در اتاق نمونه مدل هاي چيدمان ال سي دي و ميز ال سي دي در اتاق نمونه مدل هاي…
ادامه مطلب

مد و دكوراسيون | تصاوير مدل هاي زيباي كابينت مدرن سري جديد عكس

سري جديد تصاوير زيبا و گالري عكس هاي كابينت شيك و مدرن سري جديد تصاوير زيبا و گالري عكس هاي كابينت شيك و مدرن سري جديد تصاوير زيبا و گالري عكس هاي كابينت شيك و مدرن سري جديد تصاوير زيبا و گالري عكس هاي كابينت شيك و مدرن سري جديد تصاوير زيبا و گالري عكس هاي كابينت شيك و مدرن سري جديد تصاوير زيبا و گالري عكس هاي كابينت شيك و مدرن سري جديد تصاوير زيبا و گالري عكس هاي كابينت شيك و مدرن سري جديد تصاوير زيبا و گالري عكس هاي كابينت شيك و مدرن سري جديد تصاوير زيبا و گالري عكس هاي…
ادامه مطلب

مد و دكوراسيون | عكس مدل هاي زيبا و شيك بالش سري دوم

تصاوير زيبا و شيك از انواع مدل هاي جديد بالش روتختي و رو مبلي تصاوير زيبا و شيك از انواع مدل هاي جديد بالش روتختي و رو مبلي تصاوير زيبا و شيك از انواع مدل هاي جديد بالش روتختي و رو مبلي تصاوير زيبا و شيك از انواع مدل هاي جديد بالش روتختي و رو مبلي تصاوير زيبا و شيك از انواع مدل هاي جديد بالش روتختي و رو مبلي تصاوير زيبا و شيك از انواع مدل هاي جديد بالش روتختي و رو مبلي تصاوير زيبا و شيك از انواع مدل هاي جديد بالش روتختي و رو مبلي تصاوير زيبا و شيك از انواع مدل هاي…
ادامه مطلب

دكوراسيون | تصاوير مدل هاي زيبا و شيك بالش ( بالش مبل و تختخواب )

گالري عكس و كلكسيون تصاوير زيبا و شيك از بالش هاي مخملي و پارچه اي مخصوص تختخواب و مبل سري 1 گالري عكس و كلكسيون تصاوير زيبا و شيك از بالش هاي مخملي و پارچه اي مخصوص تختخواب و مبل سري 1 گالري عكس و كلكسيون تصاوير زيبا و شيك از بالش هاي مخملي و پارچه اي مخصوص تختخواب و مبل سري 1 گالري عكس و كلكسيون تصاوير زيبا و شيك از بالش هاي مخملي و پارچه اي مخصوص تختخواب و مبل سري 1 گالري عكس و كلكسيون تصاوير زيبا و شيك از بالش هاي مخملي و پارچه اي مخصوص تختخواب و مبل سري 1 گالري عكس و كلكسيون…
ادامه مطلب

طراحی و دیزاین | مدل های جدید پارکت و کف پوش های مدرن و زیبا

دکوراسیون کف اتاق رابطه نزدیکی با سلیقه و مدل اتاق شما دارد. اگر اتاق زیبا و قشنگی دارید پس کف اتاقتان را هم از این زیبایی بی بهره نگذارید و به فکر آن هم باشید. امروزه مدل های زیبا و متنوعی برای پوشش کف خانه وجود دارد .   هنگام خرید کف پوش در ابتدا باید تصمیم بگیرید که چه نوع کف پوشی می خواهید؛ کف پوش های چوبی محکم یا کف پوش های مرمری و شیشه ای. البته در انتخاب کف پوش حتما به کیفیت آن ها هم توجه داشته باشید، چرا که علاوه بر زیبایی، مقاومت کف پوش ها نکته مهمی است. بهتر است بدانید که بدون در…
ادامه مطلب

سبک زندگی | طراحی و دیزاین آشپزخانه مدرن به سبک ژاپنی

بسیاری از مردم آشپزخانه منزل خود را دوست دارند، وقتی می‌گویم دوست دارند دقیقا منظورم این است که به طور خاصی به آن علاقه دارند. عجیب است؟ می پرسید چرا؟! به نظر آن‌ها آشپزخانه جایی است که در آنجا از غوغای بیرون آسوده‌خاطر می‌شوند و می‌توانند دقایقی را به خود اختصاص داده و با لذت تمام غذای مورد علاقه شان را بپزند و نوش جان کنند! البته این خیلی بستگی به دید شما نسبت به آشپزی دارد... از این‌ها گذشته...چه کسی خاطرات صبحانه خوردن با خانواده‌اش را فراموش می‌کند؟ خاطراتی که همه، در آشپزخانه رقم…
ادامه مطلب

سبک زندگی | طراحی دکوراسیون داخلی آشپزخانه با رنگ آبی

رنگ آبی، رنگ زندگی؛ رنگی سرد و لطیف! گذشته از این‌ها می‌تواند برای شما فضایی بی سر و صدا و آرامش بخش به ارمغان بیاورد و همچنین این رنگ در روح و درون شما هم اثر می‌گذارد، شما را خوش‌بین می‌کند و باعث می‌شود بشاش و امیدوار باشید. به هر حال هر کسی رنگ بخصوصی را دوست دارد و می خواهد تمام خانه خود را با آن زیبا کند... پیشنهاد ما این است که از آبی در تمام منزل خود استفاده کنید، اما... وظیفه اصلی را به قلب خانه بسپارید! بله! ما در مورد آشپزخانه آبی صحبت می‌کنیم.…
ادامه مطلب

گالری | عکسهایی از چیدمان آشپزخانه های اپن مدرن دنیا

30 مدل آشپزخانه اپن برای لمس زندگی مدرن 30 مدل آشپزخانه اپن برای لمس زندگی مدرن 30 مدل آشپزخانه اپن برای لمس زندگی مدرن 30 مدل آشپزخانه اپن برای لمس زندگی مدرن 30 مدل آشپزخانه اپن برای لمس زندگی مدرن 30 مدل آشپزخانه اپن برای لمس زندگی مدرن 30 مدل آشپزخانه اپن برای لمس زندگی مدرن 30 مدل آشپزخانه اپن برای لمس زندگی مدرن 30 مدل آشپزخانه اپن برای لمس زندگی مدرن 30 مدل آشپزخانه اپن برای لمس زندگی مدرن 30 مدل آشپزخانه اپن برای لمس زندگی مدرن…
ادامه مطلب

سبک زندگی | نحوه چیدمان آشپزخانه های اُپن

اگر آشپزخانه اُپن دارید، باید هنگام چیدمان و مرتب کردن وسایل آن به برخی نکات، توجه داشته باشید. این آشپزخانه‌ها برخلاف آشپزخانه‌های قدیمی، از سمت سالن پذیرایی دید دارند و به همین علت، مرتب چیدن وسایل آشپزخانه در دکوراسیون پذیرایی هم تاثیرگذار است... 1 - رنگی که برای کابینت‌ها و دیوارهای آشپزخانه اُپن انتخاب می‌شود باید به گونه‌ای باشد که لک‌ها را به سرعت نشان ندهد. کف آشپزخانه هم باید از جنسی باشد که به آسانی تمیز شود. نور‌پردازی خوب و هود مناسبی که بتواند به خوبی هوای آشپزخانه را تهویه کند…
ادامه مطلب

سبک زندگی | عکس هایی از فرش های پشمی نرم و زیبا

فرش های متنوع زیادی در بازارها وجود دارد که شما می توانید برای خانه خود انتخاب کنید. این فرش ها از حیث جنس، اندازه، شکل و طرح متفاوتند. در رابطه با جنس فرش ها، فرش هایی هستند که از پشم حیواناتی چون گوسفند تهیه شده اند. از آنجایی که پشم فواید زیادی دارد، محبوبیت و طرفداران زیادی هم دارد. اولین ویژگی مفید پشم مقاومت در برابر آتش، الکتریسیته ساکن و رطوبت است، دومین ویژگی دوام و سومین ویژگی طبیعی بودن آن است که باعث می شود هرگز لطافت و نرمی خود را از دست ندهد، همواره نو و تازه بماند و احساس آرامش و…
ادامه مطلب

چیدمان و دیزاین | عکس طراحی بسیار شیک و زیبای داخلی آپارتمان

چیدمان و دیزاین | عکس طراحی بسیار شیک و زیبای داخلی آپارتمان آپارتمانی صمیمی و خانوادگی که در شهر "مسکو" روسیه توسط "الکساندرا فدوروا" برای خانواده ای پنج نفره طراحی و اجرا شده است...نکته جالب توجه به هر دوقسمت عمومی و خصوصی آپارتمان است، در فضای عمومی مثل نشیمن یک طراحی صمیمی با استفاده از کاناپه های بزرگ و راحت انجام شده است که خانواده را کنار یکدیگر جمع میکند و در رابطه با بخش های خصوصی تر فضاهایی با مبلمان تک و دو تکه که در تصاویر مشخص است طراحی شده که برای مطالعه و گفتگوی خصوصی و بازی…
ادامه مطلب

سبک زندگی | نحوه چیدمان وسایل در حیاط خانه های بزرگ

چیدمان حیاط در خانه های بزرگ چیدمان حیاط در خانه های بزرگ چیدمان حیاط در خانه های بزرگ چیدمان حیاط در خانه های بزرگ چیدمان حیاط در خانه های بزرگ چیدمان حیاط در خانه های بزرگ چیدمان حیاط در خانه های بزرگ چیدمان حیاط در خانه های بزرگ چیدمان حیاط در خانه های بزرگ چیدمان حیاط در خانه های بزرگ چیدمان حیاط در خانه های بزرگ چیدمان حیاط در خانه های بزرگ گردآوری: مجله اینترنتی ایران مطلب
ادامه مطلب

سبک زندگی | عكسهايي از مدل لوسترهاي زيبا و شيك

مدل جدید لوسترهای مدرن و شیک مدل جدید لوسترهای مدرن و شیک مدل جدید لوسترهای مدرن و شیک مدل جدید لوسترهای مدرن و شیک مدل جدید لوسترهای مدرن و شیک مدل جدید لوسترهای مدرن و شیک مدل جدید لوسترهای مدرن و شیک مدل جدید لوسترهای مدرن و شیک مدل جدید لوسترهای مدرن و شیک منبع: ایران مطلب
ادامه مطلب

سبک زندگی | دکوراسیون داخلی ویلای بسیار شیک و مدرن

خانه ای فوق مدرن و مینیمال و تریبلکس که توسط تیم طراحی شرکت "میلیمتر" در هنگ کنگ طراحی و اجرا شده است... نکته جالب استفاده گسترده از شیشه به جای دیوار داخلیست که تنها فضاهای داخلی را از یکدیگر تفکیک کرده و از نظر بصری محدودیتی ایجاد نشده و دیدی گسترده ایجاد کرده است... مبلمان کاملا ساده و مینیمال انتخاب شده و طراحی میز ناهارخوری نیز جالب است که در زمان نیاز از سطح زمین بالا آمده و مورد استفاده قرار میگیرد... نکته منحصر به فرد دیگر ساخت پارکینگ شیشه ایست که یک ماشین لوکس را به تزیینات…
ادامه مطلب

دکوراسیون | اتاق خواب عروس با تخت های شیک و مدرن و سلطنتی

لازمه یک اتاق خواب رمانتیک؛ تختخواب نرم و راحت، پرده های آویزان تخت، رنگ بندی رمانتیک اتاق، شمع های زیبا و گل های طبیعی زیبا می باشند. نورپردازی ملایم و ظریف را از یاد نبرید. هزینه و زمان لازم برای ایجاد چنین اتاق خوابی کم نیست، ولی مطمئناً روحیه شما را تغییر می دهد و به آرامش شما کمک زیادی خواهد کرد. دکوراسیون اتاق خواب رمانتیک عروس دکوراسیون اتاق خواب رمانتیک عروس دکوراسیون اتاق خواب رمانتیک عروس دکوراسیون اتاق خواب رمانتیک عروس دکوراسیون اتاق خواب رمانتیک عروس دکوراسیون اتاق…
ادامه مطلب

تزئینات خانگی | طراحی و تزیین دکوراسیون منزل با رنگ آبی

آبی+قرمز+زرد این اتاق با سه رنگ آبی، قرمز و زرد دکور شده است. تقریبا همه چیز ساده و معمولی است و فقط این رنگ ها هستند که تنوع و جاذبه خاصی به آن بخشیده اند. یک دیوار آبی جان‌دار در پشت مبلمانی که تِمی از زرد دارند و با انواع کوسن های قرمز و زرد تزئین شده اند، تضاد جالبی ایجاد کرده است. میز جلوی مبل و میز کنار مبلمان هم به رنگ قرمز انتخاب شده اند تا در زمینه آبی دیوارها بیشتر خودنمایی کنند. گل های واقعا زرد روی میز نیز به ترکیب قرمز و آبی، تنوع ویژه ای بخشیده است. آبی آسمانی+ یاسیترکیب…
ادامه مطلب

مد و دکوراسیون | مدل های زیبای دکوراسیون داخلی با گونی

مدل دکوراسیون داخلی مدل دکوراسیون داخلی مدل دکوراسیون داخلی مدل دکوراسیون داخلی مدل دکوراسیون داخلی مدل دکوراسیون داخلی مدل دکوراسیون داخلی مدل دکوراسیون داخلی مدل دکوراسیون داخلی مدل دکوراسیون داخلی مدل دکوراسیون داخلی مدل دکوراسیون داخلی مدل دکوراسیون داخلی مدل دکوراسیون داخلی مدل دکوراسیون داخلی مدل دکوراسیون داخلی iranmatlab.ir
ادامه مطلب