Fun food art Melon Dragon

 

مواد لازم:

خربزه برای بدن

سیب قرمز برای دندانه های دم و چشم و دندان

کشمش برای چشم و تخمه کدو

هندوانه اژدها - 1 سر (1 از 1)

هندوانه اژدها - 2 بدن (1 از 1)

هندوانه اژدها - 4 اسلحه (1 از 1)

هندوانه اژدها - 5 پا (1، از مجموع 1)

 آموزش تصویری درست کردن میوه به شکل اژدها،آموزش فانتزی

هندوانه اژدها - 7 بال (1 از 1)

 آموزش تصویری درست کردن میوه به شکل اژدها،آموزش فانتزی

 آموزش تصویری درست کردن میوه به شکل اژدها،آموزش فانتزی

هندوانه اژدها - 10 سنبله (1 از 1)

هندوانه اژدها - 11 دندان (1 از 1)

 آموزش تصویری درست کردن میوه به شکل اژدها،آموزش فانتزی

 آموزش تصویری درست کردن میوه به شکل اژدها،آموزش فانتزی

 آموزش تصویری درست کردن میوه به شکل اژدها،آموزش فانتزی

Creative party food Melon Dragon

گردآوری از مجله اینترنتی همراه با علم

کلید واژه ها: آموزش درست کردن خربزه به شکل اژدها،آموزش تصویری آموزش درست کردن اژدها از خربزه،هنر خانه داری سرگرم کننده، سالم، مواد غذایی خلاقانه برای بچه ها کوچک و بزرگ اژدها خلاق مواد غذایی ، مواد غذایی پاپ هنر اژدها هندوانه ، مواد غذایی سرگرم کننده برای بچه ها اژدها آموزش درست کردن بشقاب میوه برای باز شدن اشتهای کودک آموزش تصویری درست کردن میوه به شکل اژدها،آموزش فانتزی