آموزش بریدن راحت سی دی کهنه برای درست کردن کاردستی
ترفندی ساده برای راحت و تمیز بریدن CD رو ببینین.
آموزش بریدن راحت سی دی کهنه برای درست کردن کاردستی


مقداری آب توی یک ظرف بریزین و بذارین به حد جوش برسهو اجاق رو خاموش کنین.

آموزش بریدن راحت سی دی کهنه برای درست کردن کاردستی

CD هارو بذارین توی ظرف محتوی آب جوش و چند دقیقه رهاشون کنین.

آموزش بریدن راحت سی دی کهنه برای درست کردن کاردستی

با یک قیچی بزرگ و تیز CD هارو به اشکال مختلف ببرین.

آموزش بریدن راحت سی دی کهنه برای درست کردن کاردستی

DVD ها دو لایه هستن،وقتی از آب بیرونشون آوردین،

لایه شیشه ای رو به راحتی جدا کنین(نندازین دور که کارشون داریم)!

آموزش بریدن راحت سی دی کهنه برای درست کردن کاردستی

بعد از جدا کردن لایه شیشه ای به راحتی لایه زیری رو ببرین.

منبع : دلمشغولی های یک مامان
http://aftab92.mihanblog.com/post/1156