کلید واژه ها : بافت دستبند دوستی, آموزش بافت دستبند دوستی, روش بافت دستبند دوستی, الگوی بافت دستبند دوستی, نقشه بافت دستبند دوستی, اموزش بافت دستبند دوستی, اموزش بافت دستبند دوستی ساده, بافت حلقه دستبند دوستی, بافت دستبند دوستی طرح قلب, اموزش بافت دستبند دوستی طرح قلب, 

******

منظور از انگشتی اینست که بدون استفاده از قلاب بافته میشود و قلاب آن انگشت های خودمان میباشد. این نوع دستبندها انواع اصلی کاردستی های تابستانی هستند. این دستبندها که به دستبند دوستی هم معروف هستن بهترین گزینه برای اوقات فراغت شما می باشند. در حقیقت، اگر میخواهید و علاقه دارید که فاتحه دنیای جواهرات را بخوانید، این دستبندها تنها راه هستند.

1

حتی کوچکترین کودکان هم می توانند این کار را یاد بگیرند ولی روش های مختلفی وجود دارد که دختر خود را به این کار جذب کنید.
بافتنی انگشتی میتواند برای بافتن گردنبد، شال و کمربند استفاده شود، برای اینکه واقعا قیافه آنرا نوین و زیبا کنید، میتوانید به آن تزییناتی اضافه کنید یا اینکه از مواد کشباف به جای الیاف استفاده کنید.
(در هر مرحله از ساخت دستبند انگشتی کاملا به عکس دقت کنید)
وقتی که کاموای خود را انتخاب میکنید، به خاطر داشته باشید که انواع ضخمیتر آن، باعث یکپارچه شدن دستبند و محکم بافته شدن آن می شود، شعار مااینست: هرچه ضخیم تر، برای مبتدیان راحت تر!

2

چگونه دستبند انگشتی ببافیم
برای شروع، کاموا را دور انگشت نشانه (سبابه) خود حلقه بزنید و برای آن یک دنباله چند سانتی در میان کف دستتان و در جلوی انگشت شصتتان بگذارید (مانندشکل)
از اینجا به بعد درباره ادامه ریسمان که از دستتان آویزان است حرف میزنیم و کاری به چند سانت دنباله ای که برای آن گذاشته اید نداریم.
آنرا از روی این الگو ببافید:

3

چگونه دستبند انگشتی ببافیم
کاموا باید نسبت به انگشت ها، دقیقا مثل شکل در این موقعیت قرار داشته باشد:
جلوی انگشت وسط، پشت انگشت چهارم و جلوی انگشت کوچک

4

چگونه دستبند انگشتی ببافیم
حالا عملیات را دقیقا برعکس دوباره شروع کنید و به سمت شصتان ادامه دهید.

5

چگونه دستبند انگشتی ببافیم
برای اینکار، آنرا از جلوی انگشت چهارم، پشت انگشت وسط و جلوی انگشت اشاره ببافید.

6

چگونه دستبند انگشتی ببافیم
حالا کاموا را بگیرید و آنرا کاملا از پشت دستتان روبه سمت انگشت کوچک بپیچید.

7

چگونه دستبند انگشتی ببافیم
سپس نخ یا کاموا را روی هر چهار انگشت بکشید.
برای اینکار از انگشت کوچکتان شروع کنید و ردیف پایینی نخ را رو به بالا و روی انگشتهایتان بگذارید.

8

چگونه دستبند انگشتی ببافیم
(کار را تا وقتی که به سر و ردیف بالایی نخ برسید ادامه دهید)

9

چگونه دستبند انگشتی ببافیم
این پروسه را با سه انگشت باقیمانده تکرار کنید، از انگشت اشاره شروع کنید.

10

چگونه دستبند انگشتی ببافیم
پشت دستتان باید شبیه عکس شده باشد، پروسه را دوباره و دوباره تکرار کنید، همچنان که کار را ادامه میدهید، در فواصل معینی نخ را محکم بکشید و آنرا محکم کنید تا در آخر دستبندتان شل نشود.

11

چگونه دستبند انگشتی ببافیم
هنگامی که بافتنی دور دستتان، به اندازه ای شد که دور مچ دستتان به خوبی جای بگیرد، انگشتهایتان را از داخل آن بلغزانید و بیرون آورید.
در آخر باید چهار حلقه اضافی مثل شکل داشته باشید.

12

چگونه دستبند انگشتی ببافیم
سر انتهایی نخ را از داخل آن چهار حلقه رد کنید و بکشید تا آنرا محکم کنید.

13

چگونه دستبند انگشتی ببافیم
دقیقا مثل دستبند های دوستی کلاسیک و قدیمی، این دستبند فقط توسط یک گره کوچک و ساده دور دستتان محکم میشود.
به خاطر خصوصیت الیافی آن، این ویژگی را دارد که به راحتی سرانده شود وبیرون بیاید.

14

چگونه دستبند انگشتی ببافیم
برای درخشش بیشتر دستبند میتوانید از یک سوزن پلاستیکی برای وصل کردن منجوق و یا مهره های شش گوش براق در هر یک از سر های دستبند استفاده کنید.

15

چگونه دستبند انگشتی ببافیم
سپس هر کدام از مهره ها را با یک گره محکم کنید.

16

چگونه دستبند انگشتی ببافیم
وقتی که یکبار خودتان یا بچه هایتان روش را خوب بفهمید، میتوانید هر 5 دقیقه یک دستبند بسازید!

 

منبع : http://phow.ir

 

کلید واژه ها : بافت انگشتی, اموزش بافت انگشتی, آموزش بافت انگشتی, آموزش بافت دستکش پنج انگشتی, آموزش بافت دستکش یک انگشتی, آموزش بافت دستکش 5 انگشتی, مدل بافت انگشتی, طریقه بافت انگشتی, طرز بافت انگشتی, بافت دستکش 5 انگشتی,