لاستیک ها یک دردسر بزرگ برای بخش زباله و مدیریت بازیافت هستند. در این بخش ایده هایی وجود دارد که خود ما می توانیم دوباره از آنها استفاده کنیم و محیط زیستمان را از آن محافظت کنیم. اکثر مطالعات نشان می دهد که لاستیک به آرامی موادشیمیایی سمی را وارد محیط زیست می کند بنابراین بهتر است از ورود آنها به مناطقی که پوشش گیاهی دارند خودداری کنیم و هنگام استفاده کاربردی از لاستیک ها، آنها را به نحوی پوشش دهیم تا مستقیما لمسشان نکنیم.

 

تزیینات با لاستیک,ایده برای استفاده از لاستیک,لاستیک

ایده های استفاده از لاستیک

کارایی استفاده از لاستیک,مدل تزیینات لاستیک,ساخت میز و صندلی با لاستیک

کاربرد لاستیک های بازیافتی

استفاده کاربردی از لاستیک ها,مضرات لاستیک ها بر محیط,ایده هایی جالب برای استفاده از لاستیک

ساخت میز و صندلی با لاستیک

لاستیک,ایده های استفاده از لاستیک,کاربرد لاستیک های بازیافتی

تزیینات با لاستیک

تزیینات با لاستیک,ایده برای استفاده از لاستیک,کارایی استفاده از لاستیک

کارایی استفاده از لاستیک

مدل تزیینات لاستیک,ساخت میز و صندلی با لاستیک,استفاده کاربردی از لاستیک ها

ایده برای استفاده از لاستیک

استفاده کاربردی از لاستیک ها,مضرات لاستیک ها بر محیط,ایده هایی جالب برای استفاده از لاستیک

تزیینات با لاستیک

لاستیک,ایده های استفاده از لاستیک,کاربرد لاستیک های بازیافتی

کارایی استفاده از لاستیک

تزیینات با لاستیک,ایده برای استفاده از لاستیک,کارایی استفاده از لاستیک

ایده هایی جالب برای استفاده از لاستیک

مدل تزیینات لاستیک,ساخت میز و صندلی با لاستیک,استفاده کاربردی از لاستیک ها

مدل تزیینات لاستیک

استفاده کاربردی از لاستیک ها,مضرات لاستیک ها بر محیط,ایده هایی جالب برای استفاده از لاستیک

ساخت میز و صندلی با لاستیک

لاستیک,ایده های استفاده از لاستیک,کاربرد لاستیک های بازیافتی

استفاده کاربردی از لاستیک ها

منبع : setarehnews.ir