با یک دستکش کاموایی کهنه که دیگر از آن استفاده نمی کنید، می توانید عروسک جذاب و بامزه ای برای فرزندتان درست کنید. درست کردن این عروسک 30 تا 40 دقیقه زمان می برد.

کاردستی عروسک،طرز ساخت کاردستی

ساخت عروسک هیولا

وسایل لازم
* یک عدد دستکش کاموایی
* نخ
* سوزن
*قیچی
* دکمه
*  مهره های رنگی

،طرز ساخت کاردستیساخت عروسک پارچه ای،کاردستی

 آموزش کاردستی هیولا

مراحل ساخت
1. مطابق عکس بالا، سه تا از انگشت های دستکش را ببرید، دستکش را پشت و رو کنید و با نخ و سوزن درزهای ایجاد شده را بدوزید. سپس داخل دستکش را از پنبه پر کنید.

،طرز ساخت کاردستی ساخت عروسک پارچه ای,کاردستی

 کاردستی هیولا

2. لبه پایینی دستکش را برگردانید و  درز آن را بدوزید. برای ایجاد پاهای عروسک،  قسمت وسط – پایین دستکش را مطابق عکس بالا بدوزید.

3. یکی از انگشت های دستکش را که در مرحله اول بریده بودید، با پنبه پر کنید و درزش را بدوزید. سپس آنرا به قسمت پشت – وسط عروسک بدوزید. دم هیالو شما آماده است.

ساخت عروسک پارچه ای,کاردستی

آموزش ساخت عروسک هیولا

4. دو انگشت دیگر را نیز مانند مرحله قبل آماده کنید و در جای مناسب به عنوان دست های عروسک به بدن هیولا بدوزید.

ساخت عروسک پارچه ای,کاردستی

 ساخت عروسک هیولا

5. با دکمه و مهره های رنگی برای عروسکتان چشم و دهان بگذارید.

ساخت عروسک پارچه ای,کاردستی

کاردستی هیولا

منبع:berdook.com