آموزش دوخت كت زنانه با يقه آمريكايي + الگو

مقدار پارچه: کرب 2 متر به عرض 140 سانتیمتر، آستری 2 متر به عرض 140 سانتیمتر
وسائل لازم: 3عدد دکمه، لایی چسبی، اپل
قسمت های الگو:
17- بالاتنه پیش 2 بار *
18- تکه بالاتنه پیش 2 بار (خطوط تکه بالاتنه را از روی الگو قیچی کنید و جداگانه روی پارچه قرار دهید.) *
19- دامن پیش 2 بار، دامن پشت 2 بار از تای پارچه *
20- طرفین پشت 2 بار *
21- پشت 2 بار*
22- آسـتین رو 2 بار *
23- آستین زیر 2بار *
24- سجاف 2 بار
علامت * مطابق رویه یکبار از آستری بریده می شود.
قسمت هایی که لایی می شود برنگ تیره مشخص شده است، قسمت های الگو را روی پارچه قرار دهید و با اضافه برای درز و تو ببرید.

1 2

طرز دوخت:

تکه های بالاتنه را بهم بدوزید و از رو چرخکاری کنید. طرفین پشت را به پشت بدوزید. تکه بالاتنه را به بالاتنه و دامن را به تکه بالاتنه چرخ کنید. دامن پشت را به بالاتنه پشت بدوزید. درز سرشانه، پهلو را چرخ کنید. آستین دو تکه را آماده کنید و به بالاتنه وصل کنید. آستری را آماده کنید. سجاف را روی بالاتنه قرار دهید، بطوریکه روی پارچه بهم باشد، درز را بدوزید. سجاف را به پشت برگردانید. اپل را روی سرشانه میزان کنید. کت را آستر کشی کنید. با توجه به علامات جادکمه باز کنید.

 

الگوها

3 4 5مجله اينترنتي با علم

پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است