کلید واژه ها : تست زناشویی, تست روانشناسی روابط زناشویی, تست رضایت زناشویی, تست رابطه زناشویی, تست رضایتمندی زناشویی, تست روانشناسی زناشویی, تست روابط زناشویی, تست های زناشویی, تست های روانشناسی زناشویی, 

تست زناشویی و جنسی | اطلاعات زناشویی شما در چه حدی است ؟

***توجه : این آزمون شامل سوالاتیست که ممکن است مناسب سن شما نباشد ***

امتیاز 28 الی 30 : اطلاعات جنسی شما عالیست

امتیاز 25 الی 27 :اطلاعات جنسی شما بد نیست

امتیاز پایینتر از 25 : اطلاعات جنسی شما بسیار کم است

[WpProQuiz 6]