آموزش طراحي الگوي خياطي با متد مولاژ | کار روی مانکن

در این متد شما احتیاج به مانکنی که به اندازه خودتان درست شده است دارید. به مراکزی که این گونه مانکن ها را می سازند مراجعه کنید و با دادن اندازه های ثابت خود سفارش مانکن بدهید. خطوط اصلی را روی مانکن علامت گذاری کنید.

[box type=”shadow” align=”alignright” ]خط سینه، کمر، باسن، خطوط عمودی وسط و طرفین، دور حلقه گردن و حلقه آستین. با داشتن این مانکن به راحتی می توانید لباس هایی به اندازه دقیق برای خودتان بدوزید و دیگر مشکلی به نام پرو ندارید. [/box]

یقه دراپه

کادری به طول 90 سانتیمتر و به عرض 90 سانتیمتر از پارچه (برای این مدل از پارچه ژرسه، ریون انتخاب کنید) قیچی کنید.
اریب پارچه را پیدا کنید.
از گوشه پارچه به اندازه سر شانه با اضافه 9 سانتیمتر از هر دو طرف جدا کنید. سپس قسمت وسط را مطابق شکل تا بزنید.

باز بودن یقه به دلخواه و یا مطابق مدل را روی سینه مانکن علامت بگذارید. وسط پارچه را با سوزن روی مانکن ثابت کنید.
دو طرف ابتدای سر شانه را روی شانه مانکن بگذارید.
اضافه سر شانه را به اندازه های مساوی روی شانه پیلی دهید. مثلاً سر شانه 12 سانتیمتر که تقسیم به 3 می شود. 4 سانتیمتر (پیلی 5/4) 4 سانتیمتر(پیلی 5/4) 4 سانتیمتر پیلی ها را با زدن چند سوزن کاملاً به مانکن متصل کنید.

وسط پارچه را به وسط مانکن ثابت کنید و از دو طرف خط پهلو ها را با توجه به مدل و حلقه آستین علامت بگذارید. خط کمر را مشخص کنید. اضافه پارچه را قیچی کنید.
پارچه را از مانکن جدا کنید و با توجه بع علاماتی که با سوزن روی پارچه گذاشته اید، نقش الگو در آمده است. برای سجاف یقه به فرم آن 5 سانتیمتر بالا بروید، کنترل اندازه یقه را روی سجاف بزنید و اضافه های پارچه را قیچی کنید. مجددا ً الگو را روی مانکن قرار دهید.
الگوی پشت ساده روی مانکن قرار می گیرد. فرم یقه و حلقه آستین و پهلو را مشخص کنید.  درزهای سرشانه، پهلوها را چرخ کنید.