محکم کردن نخ روی کار با بخیه بستی در بافت

  • پایه نخ را در پشت کار محکم کنید و آن را به سمت جلو کار از نقطه A بیرون آورید و آن را روی کار بخوابانید.
  • نخ بستها را به سمت جلو کار درست بالای نخ خوابانده روی کار از نزدیک نقطه A بیرون آورید.
  • سوز ن را همانطور که در تصویر نشان داده شده روی نخ  خوابانده شده روی کار آورید و به سمت پشت کار ببرید.
  • نخ را داخل بکشید و اولین بخیه بست را فرم دهید.
  • نخ را درست از بالای نخ خوابانده شده روی کار با فاصله کوتاهی از اولین کوک بیرون آورید.
  • به همین ترتیب تا هر مقداری که نیاز دارید ادامه دهید.
  • در خاتمه نخ بست را به پشت کار ببرید و کار را به اتمام برسانید.
  • انتهای نخ خوابانده روی کار را هم به پشت کار ببرید و به کار خاتمه دهید.
[divider]

تصاوير

1234567مجله اينترنتي با علم

پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است