برجسته كردن قسمتي از بافتني در بافت صاف با نخ رنگي

  • تا محلی که می خواهید این روش را پیاده کنید ببافید.

 

  • دقت کنید که سمت روی کار به طرف خودتان باشد. نخی را که می خواهید کار کنید وصل کنید.
  • با استفاده از نخ جدید، دانه ها را تا حدودی که می خواهید تزئین کنید از زیر بیایید.
  • کارتان را برگردانید، به بافت صاف ( یک رج از زیر و یک رج از رو) سر تا سر دانه های این ناحیه تزئینی ادامه دهید. درست پشت کار خاتمه دهید. در اینجا 6 رج بافته شده است.
  • با یک میل کمکی باریک، دانه های آخرین رج بافت زیر نمونه تزئینی را بگیرید.
  • کارتان را بچرخانید، میل کمکی را در پشت میل دست چپتان نگه دارید.
  •  میل دست راستتان را از چب به راست، از جلو داخل اولین دانه روی میل جلو و از راست به چپ از پشت داخل اولین دانه روی میل پشت قرار دهید.
  • با استفاده از نخ اصلی، هر دو دانه را با هم از زیر ببافید.
  • مرحله 7-6 را سر تا سر تمام دانه های تزئینی تکرار کنید. [divider]

تصاوير

45678921مجله اينترنتي با علم

 

پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است