آموزش دوخت پيراهن عروس با دامن فانتزي + الگو

مقدار پارچه: ساتن تافته 80/4 متر به عرض 150 سانتیمتر، نوار دانتل 5 متر به عرض 20 سانتیمتر، آستری 3 متر به عرض 150 سانتیمتر
وسائل لازم: زیپ 50 سانتی، قزن
قسمت های الگو:
پیش سمت چپ یکبار *
وسط پیش یکبار *
طرفین پیش سمت راست یکبار *
طرفین چپ یکبار *
وسط پیش یکبار
وسط پشت یکبار*
طرفین پشت یکبار*
دامن زیر پیش، پشت یکبار، دامن رو پیش، پشت یکبار
دامن دوم زیر پیش، پشت یکبار، دامن دوم رو پیش، پشت یکبار
10آ – دامن سوم رو پیش، پشت یکبار
11آ- آستری پیش یکبار، پشت سمت راست یکبار
12آ- پیش یکبار، آستری دامن پشت سمت چپ یکبار(آستری دامن پیش سمت راست و چپ را بهم بچسبانید، سپس روی پارچه قرار دهید.)
[box type=”shadow” align=”alignright” class=”1″ width=”250″ ]قبل از برش، قسمت های 10-10آ و 11-11آ و 12 -12آ را بهم بچسبانید، سپس روی پارچه قرار دهید. علامت * مطابق رویه یکبار از آستری بریده می شود. قسمت های الگو را روی پارچه قرار دهید و با اضافه برای درز و تو ببرید. [/box]

طرز دوخت:
طرفین پیش را به پیش و طرفین پست را به پشت بدوزید.
درزهای دامن رو و زیر را چرخ کنید. لبه پایین دامن 1-2-3 را چین بکشید و به لبه پایین دامن زیر بدوزید. لبه بالای هر دو(زیر و رو1-2-3 را از روی خط مشخص شده همراه با نوار دانتل روی آستری بدوزید. درز وسط پشت را تا سر علامت زیپ بدوزید. درز پهلوی بالاتنه را چرخ کنید. لبه بالای دامن آستری و تکه اول رو و زیر دامن را به کمر بالاتنه بدوزید. در انتهای زیپ قزن بدوزید.
[divider]

Untitled

مجله با علم

پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است