برخی از سایت‌های اینترنتی با انتشار تصویر زیر مدعی شده‌اند: مطب پزشک خاطی پلمپ شده است. پزشکان به این دختر گفته اند با 10 عمل جراحی شاید تنها 20 تا 30 درصد از لب او برگردد.

 

عکس دلخراش عمل ناموفق پروتز روی لب دختر ایرانی

 

roozno.com