معما:
در گودالي به طول 4/2 متر (چهار و دو دهم) و به عرض 3/4 متر (سه و چهار دهم) ، چند متر مکعب خاک وجود دارد؟
روش محاسبه را هم ذکر کنيد !…

*

*معما و جواب, جدیدترین سرگرمی, معماي گودال

*

*

اول: سعي کنيد خودتان جواب معما را پيدا کنيد.

*

*

*

*

*

*

*

*
جواب معماي گودال

دوست عزيز ، در گودال که اصلا خاک وجود ندارد !!

اگر خاک باشد که ديگه بهش نميگن گودال

منبع:vase2.com