تزیین قاب عکس,آموزش تزیین قاب آینه

در این مقاله تزئین یک آئینه ساده را با گل های مصنوعی قدیمی میبینید.
با این شیوه نمای فلزی نقره ای ،طلائی یا برنزی به قاب عکس یا قاب آئینه تان بدهید.

تزیین قاب عکس,آموزش تزیین قاب آینه

شیشه آئینه یا قاب عکس را جدا کنید.

تزیین قاب عکس,آموزش تزیین قاب آینه

گل هایتان را که به هر رنگ و شکلی می توانند باشند از قسمت انتهائی ساقه ببرید.

تزیین قاب عکس,آموزش تزیین قاب آینه

گل ها را با چسب حرارتی به اطراف قاب بچسبانید.

تزیین قاب عکس,آموزش تزیین قاب آینه

با اسپری نقره ای،طلائی یا مسی از فاصله 10 سانتی قاب را اسپری کنید. سنگ های الماسی را به وسط گل ها بچسبانید.شیشه قاب عکس یا آئینه را به پشت کار نصب کنید.

 aftab92.mihanblog.com

کلید واژه ها: آموزش تزیین قاب عکس یا آینه،آموزش تزیین قاب آینه آموزش تزیین قاب عکس،آموزش تزیین قاب آینه آموزش تزیین قاب،آموزش تصویری تزئین آموزش تصویری تزئین قاب با گل های مصنوعی قدیمی  آموزش تزیین قاب عکس یا آینه،آموزش تزیین قاب آینه آموزش تزیین قاب عکس،آموزش تزیین قاب آینه آموزش تزیین قاب،آموزش تصویری تزئین آموزش تصویری تزئین قاب با گل های مصنوعی قدیمی  آموزش تزیین قاب عکس یا آینه،آموزش تزیین قاب آینه آموزش تزیین قاب عکس،آموزش تزیین قاب آینه آموزش تزیین قاب،آموزش تصویری تزئین آموزش تصویری تزئین قاب با گل های مصنوعی قدیمی