مدل ظروف نقطه ای, تزیین ظروف با نقطه

 

طراحی و نقطه گذاری روی ظروف ساده ی شیشه ای یک کار قشنگ و چشمگیر است به شرط اینکه دقت و ظرافت را فراموش نکنید !!

 

مدل ظروف نقطه ای, تزیین ظروف با نقطه

 

مدل ظروف نقطه ای, تزیین ظروف با نقطه

 

مدل ظروف نقطه ای, تزیین ظروف با نقطه

 

مدل ظروف نقطه ای, تزیین ظروف با نقطه

 

مدل ظروف نقطه ای, تزیین ظروف با نقطه

 

مدل ظروف نقطه ای, تزیین ظروف با نقطه

 

بعد از نقطه گذاری به شکلی که در تصاویر دیدید (و خیلی هم ساده هست) . 24 ساعت کارها را بگذارید کنار تا کاملا” خشک شوند بعد از این مدت آن ها را داخل فر سرد (خاموش) بگذارید و بعد فر را روشن کنید با حرارت 150 به مدت 15 دقیقه.

 

بعد از گذشت این زمان فر را خاموش کنید و اجازه بدهید کاملا” سرد شود .(به هیچ عنوان قبل از سرد شدن کامل فر ، در آن را باز نکنید).

 

این مرحله برای تثبیت کار هست.  روی کل کار اسپری براق کننده بزنید.

 

aftab92.mihanblog.com

 

 

کلید واژه ها: آموزش نقاشی نقطه ای،آموزش نقاشی نقطه ای روی ظروف آموزش نقاشی با نقطه چین،آموزش نقاشی با نقطه آموزش نقاشی ،نقطه ای،هنر خانه داری،کار هنری در منزل آموزش گام به گام نقاشی نقطه ای روی شیشه،نقاشی نقطه طراحی و نقطه گذاری روی ظروف ساده ی شیشه ای آموزش نقاشی نقطه ای،آموزش نقاشی نقطه ای روی ظروف آموزش نقاشی با نقطه چین،آموزش نقاشی با نقطه آموزش نقاشی ،نقطه ای،هنر خانه داری،کار هنری در منزل آموزش گام به گام نقاشی نقطه ای روی شیشه،نقاشی نقطه طراحی و نقطه گذاری روی ظروف ساده ی شیشه ای آموزش نقاشی نقطه ای،آموزش نقاشی نقطه ای روی ظروف آموزش نقاشی با نقطه چین،آموزش نقاشی با نقطه آموزش نقاشی ،نقطه ای،هنر خانه داری،کار هنری در منزل آموزش گام به گام نقاشی نقطه ای روی شیشه،نقاشی نقطه طراحی و نقطه گذاری روی ظروف ساده ی شیشه ای