آنچه شما نیاز دارید:

  • کاغذ رنگی.
  • کارتن.
  • تفنگ چسبی داغ.
  • قیچی.

DIY آسان کاغذ گل کوکب

 

گردآوری از مجله اینترنتی همراه با علم

 

 

کلید واژه ها:گل،آموزش درست کردن گل،گل کوکب،گل کاغذی آموزش تصویری درست کردن گل،هنر خانه داری،کاردستی ساده آموزش درست کردن گل کوکب در خانه،هنر خانه داری آموزش تصویری و گام به گام کاردستی با مواد بازیافتی ایده ی جالب،کار هنری با مواد بازیافتی،گل کوکب گل،آموزش درست کردن گل،گل کوکب،گل کاغذی آموزش تصویری درست کردن گل،هنر خانه داری،کاردستی ساده آموزش درست کردن گل کوکب در خانه،هنر خانه داری آموزش تصویری و گام به گام کاردستی با مواد بازیافتی ایده ی جالب،کار هنری با مواد بازیافتی،گل کوکب گل،آموزش درست کردن گل،گل کوکب،گل کاغذی آموزش تصویری درست کردن گل،هنر خانه داری،کاردستی ساده آموزش درست کردن گل کوکب در خانه،هنر خانه داری آموزش تصویری و گام به گام کاردستی با مواد بازیافتی ایده ی جالب،کار هنری با مواد بازیافتی،گل کوکب