اگر شما طبق تصویر کار بکنید در آخر، هر دو قسمت که شما از موی سرتون رو جدا کردید به شکل گل درمیاد..این یک مدل جدیده و مثل همیشه نیازی به بافتن نداره، در حینی که کارش سادس اما شکل زیبایی به موی سرتون میده..

 

DIY شیک گلبرگ گل Updo مدل موهای 1

 

DIY شیک گلبرگ گل Updo مدل موهای 2

 

DIY شیک گلبرگ گل Updo مدل موهای 3

 

DIY شیک گلبرگ گل Updo مدل موهای 4

 

DIY شیک گلبرگ گل Updo مدل موهای 4_1

 

DIY شیک گلبرگ گل Updo مدل موهای 4_2
DIY شیک گلبرگ گل Updo مدل موهای 5

 

DIY شیک گلبرگ گل Updo مدل موهای 6

 
گردآوری از مجله اینترنتی همراه با علم
کلید واژه: آرایش،زیبایی،بستن مو،مدل مو 2015،مدل جدید بستن مو آرایش مو،آموزش آرایش مو،آموزش بستن مو،آموزش تصویری آموزش تصویری درست کردن مو آموزش تصویری بستن مو به روش ساده مدل مو به شک گل آموزش تصویری و قدم به قدم بستن مو با یک روش جالب و جدید آموزش قدم به قدم بستن مو،مدل مو،بستن مو مدل مو،بستن مو به شکل گل،بستن موی بلند  آرایش،زیبایی،بستن مو،مدل مو 2015،مدل جدید بستن مو آرایش مو،آموزش آرایش مو،آموزش بستن مو،آموزش تصویری آموزش تصویری درست کردن مو آموزش تصویری بستن مو به روش ساده مدل مو به شک گل آموزش تصویری و قدم به قدم بستن مو با یک روش جالب و جدید آموزش قدم به قدم بستن مو،مدل مو،بستن مو مدل مو،بستن مو به شکل گل،بستن موی بلند  آرایش،زیبایی،بستن مو،مدل مو 2015،مدل جدید بستن مو آرایش مو،آموزش آرایش مو،آموزش بستن مو،آموزش تصویری آموزش تصویری درست کردن مو آموزش تصویری بستن مو به روش ساده مدل مو به شک گل آموزش تصویری و قدم به قدم بستن مو با یک روش جالب و جدید آموزش قدم به قدم بستن مو،مدل مو،بستن مو مدل مو،بستن مو به شکل گل،بستن موی بلند