اگر طبق تصویر انجام بدین حتما کارتون به این زیبایی درمیاد..وسایل زیادی هم نمیخواد..هم زیباست و هم ارزون قیمت..با لوازم از کار افتاده هم میتونید درستش کنید..

DIY Beautiful Fabric Flower Hair Clip

گردآوری از مجله اینترنتی همراه با علم

[toggle title=”کلید وازه” state=”close” ] آموزش ساخت سنجاق سر،آموزش درست کردن گل سر آموزش تصویری درست کردن گل و سنجاق سر در خانه آموزش،قدم به قدم،تصویری،گل سر،سنجاق سر مواد بازیافتی،هنر خانه داری،کار در خانه،آموزش آموزش ساخت سنجاق سر،آموزش درست کردن گل سر آموزش تصویری درست کردن گل و سنجاق سر در خانه آموزش،قدم به قدم،تصویری،گل سر،سنجاق سر مواد بازیافتی،هنر خانه داری،کار در خانه،آموزش آموزش ساخت سنجاق سر،آموزش درست کردن گل سر آموزش تصویری درست کردن گل و سنجاق سر در خانه آموزش،قدم به قدم،تصویری،گل سر،سنجاق سر مواد بازیافتی،هنر خانه داری،کار در خانه،آموزش آموزش ساخت سنجاق سر،آموزش درست کردن گل سر آموزش تصویری درست کردن گل و سنجاق سر در خانه آموزش،قدم به قدم،تصویری،گل سر،سنجاق سر مواد بازیافتی،هنر خانه داری،کار در خانه،آموزش[/toggle]