● مواد لازم

▪ نیم کیلوگرم سیب زمینی پخته

▪ یک قوطی تن ماهی که روغن آن کاملاً گرفته شد ه باشد ،

▪ یک پیاز متوسط

▪ نمک و فلفل

▪ کمی زعفران

▪ ۴ تا ۵ عد د تخم مرغ

▪ روغن به مقد ار لازم

● طرز تهیه

سیب زمینی و پیاز را رند ه کرد ه مخلوط می کنیم. تن ماهی را با چنگال کمی له می کنیم و آن را همراه با تخم مرغ، نمک، فلفل و زعفران به مخلوط سیب زمینی و پیاز اضافه می کنیم و به هم می زنیم. روغن را د اغ می کنیم و مواد آماد ه شد ه را د اخل روغن می ریزیم. پس از آنکه یک روی آن سرخ شد ، آن را مانند سایر کوکوها به چند قسمت تقسیم می کنیم و بر می گرد انیم تا روی د یگر آن هم سرخ شود . غذا آماد ه است.

 

 

 

منبع :انجمن عروسانه