«بابل شنی» یک گروه ساختمان های صحرایی است که برای جذب توریست و به طور خاصی در دل صحرا ساخته خواهند شد. این ساختمان ها از دو بخش زیرزمینی و بالای زمینی تشکیل شده است.

«کیو سونگ» طراح ارشد این پروژه است که در مورد آن می گوید: این ساختمان ها قرار است با پرینترهای سه بعدی که با نیروی خورشیدی کار می کنند ساخته شوند این ساختمان ها طرحی شبیه به تندبادهای صحرا دارند و در دل آن چهره ای از قارچ های صحرایی نیز دیده می شود.

اخبار,اخبارعلمی,ساخت برج با پرینتر 3 بعدی

در قسمت بالایی و رو زمینی این برج ها شما می توانید مغازه های مختلف و سالن های تفریحی را مشاهده کنید. در قسمت زیرزمینی این ساختمان با دیگر مجموعه های همشکل خود متصل می شود.

بر روی فضای ساختمان بخشی دیده می شود که مانند ریشه درخت بر روی برج تنیده شده است. این قسمت برای انتقال آب درون ساختمان استفاده می شود و هوای گرم صحرا آب را برای استفاده گرم می کند.

اخبار,اخبارعلمی,ساخت برج با پرینتر 3 بعدی

اخبار,اخبارعلمی,ساخت برج با پرینتر 3 بعدی

اخبار,اخبارعلمی,ساخت برج با پرینتر 3 بعدی

 اخبار علمی  – باشگاه خبر نگاران