استفاده از یک شیشه خالی و چند پیچ و مهره یک کار هنری انجام بدین..

31 Useful And Most Popular DIY Ideas

راه جالب برای سازماندهی حوله و صابون با استفاده از چند تکه چوب و یک بند بدرد بخور برای آویز

31 Useful And Most Popular DIY Ideas

ساخت ساعت با 12 قاب عکس خانوادگی

31 Useful And Most Popular DIY Ideas

ساخت شیشه ی نور های تزئینی

31 Useful And Most Popular DIY Ideas

 

گردآوری از مجله اینترنتی همراه با علم