14 Cool Tea and Coffee Mugs

خلاقانه ترین لیوان ها برای قهوه و چای

لیوان چهره حیوانات

عکس پوزه حیوان در زیر لیوان قرار دارد و موقعی که به طرف دهان فرد میرود شکل جالبی میگیرد..

Animal Face Mug

لیوان چای یا قهوه

بهترین راه برای انتخاب چای یا قهوه با طعم دلخواه

Tea or Coffee Mug

لیوان دندان

هر یک به طور جداگانه با دست هنرمندان تایوانی روی سرامیک حک شده

Teeth Mug

لیوان سبیل

لیوان های جالب در چین توسط پیتر Bruegger در شش مدل مختلف سبیل طراحی شده است..

Moustache Mugs

لیوان قهوه

لیوانی جالب طراحی شده با دانه های قهوه

Coffee Bean Mug

لیوان چای کیسه ای

Teabag Mug

لیوان گیتار

فنجان قهوه مناسب برای کسی که عاشق موسیقی در خانواده شما است.

Guitar Mug

چای شیشه ای تکان دهنده

Stirring Tea Glass

لیوان خود تکان دهنده

روی دسته این لیوان یک دگمه است که با زدن این دگمه که یک پروانه و باطری کوچک در پایین لیوان است میچرخد و نوشیدنی داخل آن تکان میخورد.

Self Stirring Mug

لیوان پلاگین

Plug Mug

لیوان مومیایی

mummymug به حداقل می رساند خطر ریختن نوشیدنی های داغ،برای اطمینان از یک لیوان امن برای کودکان..

Mummy Mug

لیوان قهوه Fisticup

دسته این لیوان مثل پنجه بوکس است..

Fisticup Coffee Mug

لیوان قلب

زیبا لیوان زیبا به شکل قلب، فقط به یاد داشته باشید که در داخل آن باید نوشیدنی تیره رنگ بریزید..

Heart Mug

لیوان زباله های سمی

 

Toxic Waste Mug

 

گردآوری از مجله اینترنتی همراه با علم