اگه بتونین مثل تصویر سنجاق مو برای خودتون درست کنین دیگه احتیاجی نیس همیشه تو مغازه ها دنبال مدل های جدید بگردین..
خودتون با وسایلی که بسیار ارزونه و راحت هم میتونین بدست بیارین میتونین هر مدلی که میخواین سنجاق مو درست کنین..
آموزش تصویری ساخت سنجاق مو , آموزش ساخت تل مو,آموزش ساخت سنجاق سر,آموزش ساخت سنجاق مو,آموزش ساخت