آموزش تهیه مربای به با عسل،روش تهیه مربای به با عسل مربای به با عسل
به،عسل،مربا انواع مربای خانگی،طرز تهیه انواع مربای خانگی آموزش تهیه مربای به با عسل
روش تهیه مربای به با عسل مربای به با عسل،به،عسل،مربا انواع مربای خانگی،طرز تهیه انواع مربای خانگی
مربای به با عسل

طرز تهیه مربای به با عسل:

به را تمیز کرده و قسمت وسط آن را بیرون آورید و سپس آن را قطعه قطعه کرده دریک ظرف آب ریخته و بجوشانید تا نرم شود.سپس آن را آبکش کرده و یک و نیم لیوان آب حاصله را مجددا در ظرف ریخته و دو برابر آب آن عسل اضافه نموده و بجوشانید.سپس قطعات آبکش شده را توی شیره ی جوشان ریخته و باحرارت کم بجوشانید وقتی قطعات به شفاف شد آن را از روی آتش بردارید و در ظرفهای مخصوص ریخته و مصرف نمایید.