البته ما مینویسیم هندوانه شب یلدا..

اما این هنرنمایی ها کار هنرمندان غیر ایرانی هستش که ربطی هم به شب یلدای ما نداره..

ولی واقعا زیبا و جالب هستن..

مطمئنم هنرمندان کشور عزیزم ایران کارشون خیلی زیباتر از ایناس.

Halloween Watermelon Sculptures

عکس های خنده دار و بامزه از کنده کاری روی هندوانه

Halloween Watermelon

عکس های خنده دار و بامزه از کنده کاری بر روی هندوانه

Art Carved into Watermelons

عکس های خنده دار و بامزه از کنده کاری روی هندوانه

Watermelon Art

عکس های خنده دار و بامزه از کنده کاری روی هندوانه شب یلدا

Watermelon

عکس های خنده دار و بامزه از کنده کاری روی هندوانه

Watermelon Carving

عکس های خنده دار و بامزه از کنده کاری روی هندوانه

Carved Watermelons

عکس های خنده دار و بامزه از کنده کاری روی هندوانه

عکس های جالب | کنده کاری و تزئین هندوانه برای شب چله (سری 4)

عکس های خنده دار و بامزه از کنده کاری روی هندوانه

عکس های جالب | کنده کاری و تزئین هندوانه برای شب چله (سری 4)

عکس های خنده دار و بامزه از کنده کاری روی هندوانه

عکس های جالب | کنده کاری و تزئین هندوانه برای شب چله (سری 4)

عکس های خنده دار و بامزه از کنده کاری روی هندوانه

عکس های جالب | کنده کاری و تزئین هندوانه برای شب چله (سری 4)

عکس های خنده دار و بامزه از کنده کاری روی هندوانه

عکس های جالب | کنده کاری و تزئین هندوانه برای شب چله (سری 4)

عکس های خنده دار و بامزه از کنده کاری روی هندوانه

عکس های جالب | کنده کاری و تزئین هندوانه برای شب چله (سری 4)

 

اختصاصی از مجله اینترنتی همراه با علم