خواب دیدن در طی مرحله خواب حرکت سریع چشم (REM) روی می دهند. در یک شب عادی، ما در مجموع 2 ساعت خواب می بینیم که به خاطر چرخه خواب، این دو ساعت از هم تفکیک و جدا می شوند. پژوهشگران درباره چگونگی خواب دیدن و این که چرا خواب می بینیم اطلاعات زیادی ندارند. به عنوان مثال درباره خواب های نوزادان تازه متولد شده چیزی نمی دانند. همچنین نمی دانند چرا طول عمر موش های محروم از خواب REM به میزان زیادی کوتاه تر از موش های دیگر است.

پستانداران و پرندگان هم مراحل خواب REM را دارند اما جانوران خونسرد مانند لاک پشت، سوسمار و ماهی چنین نیستند.

خواب  REM و خواب دیدن
خواب REM که به عنوان خواب مرحله 4 هم شناخته می شود معمولاً پس از یک دوره خواب عمیق شروع می شود. پل دماغی -منطقه ای از مغز که سیگنال های خواب REM از آن سرچشمه می گیرند- مسیر سیگنال ها به سوی نخاع را مسدود می کند. مسدود شدن مسیر سیگنال ها به سوی نخاع باعث می شود بدن به هنگام خواب REM بی حرکت شود. درصورتی که پل مغزی جلوی سیگنال های طناب نخاعی را سد نکند، افراد به خواب هایشان عمل می کنند. عملی کردن خواب ها بدون این که از حواس چیزی دریافت شود می تواند خطرناک باشد چراکه به عنوان مثال یک فرد ممکن است به طرف دیوار بدود، از پله ها سقوط کند یا حتی اتفاقاتی بدتر از آن رخ دهد. این شرایط که به نام اختلال رفتاری خواب REM  شناخته می شود نادر است و با راه رفتن در حین خواب تفاوت دارد. راه رفتن حین خواب نسبت به این وضعیت رایج تر است.

پل مغزی همچنین از طریق تالاموس (که یک صافی و نیز تقویت کننده اطلاعات حسی و موتور کنترل عملیات در اعماق مغز است) سیگنال هایی به قشر مغز می فرستد. قشر مغز بخشی از مغز است که با پردازش اطلاعات (یادگیری، تفکر و سازماندهی) ارتباط دارد. به نظر می رسد بخش هایی از مغز که هنگام خواب REM روشننند به یادگیری و حافظه کمک می کنند. نوزدان حدود 50 درصد از زمان خوابشان را در خواب REM هستند درحالی که 20 درصد از زمان خواب بزرگسالان در خواب REM سپری می شود. این تفاوت را می توان با میزان بسیار زیاد یادگیری در مراحل ابتدایی رشد توضیح داد. اگر به افراد مهارت های مختلفی آموزش داده شود و سپس آنها از خواب REM محروم شوند، اغلب نمی توانند آنچه را که به آنها آموزش داده شده به یاد بیاورند.

 

مفهوم خواب ها
خواب ها ممکن است راهی باشند برای این که مغز خاطرات را تحکیم بخشد. زمان خواب دیدن می تواند زمانی باشد که در آن مغز قادر است وقایع روزانه را تشخیص دهد و مرور کند و تجربه های جدید را به تجربه های قدیمی تر مرتبط کند. از آنجایی که بدن در هنگام خواب تعطیل است، مغز می تواند این کار را بدون ورودی های اضافی از حواس انجام دهد. ورودی ها از حواس که در سایر اوقات رخ می دهند اگر در هنگام خواب نیز رخ می دادند فرد را با عمل کردن به خاطرات روزانه به مخاطره می انداختند.

برخی ازمحققان بر این باورند که خواب دیدن ها بیشتر شبیه به سر و صدای پس زمینه هستند که تفسیر و سازمان دهی می شوند. این نظریه می گوید که خواب دیدن صرفاً تلاش مغز برای پیدا کردن درکی از سیگنال های تصادفی ای هستند که در هنگام خواب رخ می دهند. برخی از افراد در مقایسه با دیگران کنترل بیشتری بر خواب هایشان دارند. در این افراد، آخرین افکار آنها پیش از رفتن به رختخواب می تواند محتوای خواب هایشان را تحت تأثیر قرار دهد.

البته روانشناسان و بسیاری از افراد دیگر در جست و جوی یافتن معانی بزرگ تری در خواب ها هستند. اینجا برخی خواب های معمول و تفاسیرشان بیان می شود.

در حال سقوط بودن: گفته می شود این خواب نشان دهنده نا امنی است.

پرواز: گفته می شود نشان گر احساس در کنترل داشتن و یا در بالای قله بودن در یک زمینه است.

برهنه بودن: گفته می شود نشان دهنده این است که فرد از چیزی شرمنده است و یا موضوعی برای پنهان کردن دارد.

از نظر برخی از محققان این تفاسیر بیش از حد عوامانه و پیش پا افتاده اند. به نظر آنها فرد با درگیر شدن در خواب هایش و فکر کردن درباره آنها می تواند تعیین کند این خواب ها ممکن است چه معنی ای برای زندگیش داشته باشند. به عنوان مثال معنی یک خواب درباره فراموش کردن پوشیدن جوراب چیست؟

می توانید کاغذ و قلمی کنارتان داشته باشید و به محض بیدار شدن خواب هایتان را یادداشت کنید. بعد از چند هفته، این کار توانایی به خاطر سپردن خواب ها را بهبود می بخشد. برخی از افراد ادعا می کنند که خواب های شفاف (صادقه) دارند. تحقیقات کمی در این باره انجام شده است.

 دلیل دیدن خواب های صبح چیست؟

دلیل دیدن و به خاطر سپردن خواب های صبح این است که هرچه صبح نزدیک تر می شود دوره خواب REM طولانی تر می شود.

 

منبع :

http://020.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86/all