همه ما زمانی که بچه بودیم در آرزوی داشتن خانه درختی در نزدیکی خانه مان بودیم. برای برخی از افراد این مسئله فقط یک آرزو باقی مانده است، اما بسیاری از مردم، آن را به خاطر سپرده اند و برای تعداد انگشت شماری از مردم، این آرزو برآورده شده است.

  در این مجموعه 12 خانه درختی را خواهید دید، که برای افرادی که هنوز آرزوی دوران کودکی خود را به یاد دارند ساخته شده است، و تصمیم گرفتند بدون توجه به سنشان به آرزوی خود برسند.

با استفاده از این مجموعه، ما امیدواریم که کودک درون شما بیدار شود و مجددا به زمانی برگردید که در آرزوی داشتن خانه درختی بودید، و شاید درخشش یک آرزو در ذهن شما انگیزه ای شود که یک درخت مناسب برای ساختن یک خانه درختی برای شما باشد.

خانه درختی UFO (سوئد)

خانه درختی,زیباترین خانه های درختی جهان,,زیباترین خانه های درختی دنیا

 خانه درختی سه طبقه (بریتیش کلمبیا، کانادا)

خانه درختی,زیباترین خانه های درختی جهان,,زیباترین خانه های درختی دنیا

 خانه درختی آینه (سوئد)

خانه درختی,زیباترین خانه های درختی جهان,,زیباترین خانه های درختی دنیا  

 خانه درختی آشیانه پرنده (سوئد)

خانه درختی,زیباترین خانه های درختی جهان,,زیباترین خانه های درختی دنیا
خانه درختی HemLoft (ویسلر کانادا)

خانه درختی,زیباترین خانه های درختی جهان,,زیباترین خانه های درختی دنیا

 خانه درختی در Muskoka (اونتاریو، کانادا)

خانه درختی,زیباترین خانه های درختی جهان,,زیباترین خانه های درختی دنیا  

رستوران درختی زرد

خانه درختی,زیباترین خانه های درختی جهان,,زیباترین خانه های درختی دنیا
خانه درختی در سیاتل (ایالات متحده آمریکا) خانه درختی,زیباترین خانه های درختی جهان,,زیباترین خانه های درختی دنیا

خانه درختی Free Spirit Sphere (کانادا)

   خانه درختی,زیباترین خانه های درختی جهان,,زیباترین خانه های درختی دنیا

خانه درختی ساخته شده توسط تاکاشی کوبایاشی (ژاپن) خانه درختی,زیباترین خانه های درختی جهان,,زیباترین خانه های درختی دنیا

 خانه درختی 02 (ایالات متحده آمریکا)   خانه درختی,زیباترین خانه های درختی جهان,,زیباترین خانه های درختی دنیا

قهوه خانه درختی (ژاپن)    خانه درختی,زیباترین خانه های درختی جهان,,زیباترین خانه های درختی دنیا 

gadgetnews.ir