بسته به نياز شخص معمولا چراغ هاي تزئيني اتاق خواب معمولا براي دو منظور استفاده ميشود :

  • جهت ايجاد نور متمركز براي مطالعه قبل از خواب
  • ايجاد نور ملايم و آرامش بخش براي زيبايي اتاق خواب و داشتن خوابي راحتتر

در اين مطلب از مجله اينترنتي همراه با علم چند نمونه براي درست كردن چراغ خواب يا مطالعه در منزل با استفاده از وسايلي مثل بطري هاي خالي ، براي شما تهيه شده است

 

 

ايده ها و نمونه هاي زيبا و شيك از مدل هاي چرغ خواب و مطالعه

TableLampsايده ها و نمونه هاي زيبا و شيك از مدل هاي چرغ خواب و مطالعه
lapms جدول کتابايده ها و نمونه هاي زيبا و شيك از مدل هاي چرغ خواب و مطالعه
modernmagazin 2ايده ها و نمونه هاي زيبا و شيك از مدل هاي چرغ خواب و مطالعه
گیره لباس سایه لامپايده ها و نمونه هاي زيبا و شيك از مدل هاي چرغ خواب و مطالعه
جدول لامپ تبادل نظرايده ها و نمونه هاي زيبا و شيك از مدل هاي چرغ خواب و مطالعه
TableLampsايده ها و نمونه هاي زيبا و شيك از مدل هاي چرغ خواب و مطالعه
DIYPlasticStrawLampshadeايده ها و نمونه هاي زيبا و شيك از مدل هاي چرغ خواب و مطالعه
لامپ فام طناب دریاییايده ها و نمونه هاي زيبا و شيك از مدل هاي چرغ خواب و مطالعه
سلطنتی، دریایی-لامپ سبکايده ها و نمونه هاي زيبا و شيك از مدل هاي چرغ خواب و مطالعه
مدرن-کوتاه-روستایی، دو لغزنده strawhat جدول-lamp-ايده ها و نمونه هاي زيبا و شيك از مدل هاي چرغ خواب و مطالعه
modernmagazin 1ايده ها و نمونه هاي زيبا و شيك از مدل هاي چرغ خواب و مطالعه
جدول لامپ لوله

DIY-Nautical- tableLamp-را بیش از

منحصر به فرد-DIY-لامپ 1ايده ها و نمونه هاي زيبا و شيك از مدل هاي چرغ خواب و مطالعه
لامپ چوب روستایی جدول
لينك مطلب :

https://baelm.net/?p=57910