آموزش تصویری | طرز درست کردن گل سنبل خمیری

آموزش گل سنبل خمیری برای تزئین سفره هفت سین
آموزش تصویری | طرز درست کردن گل سنبل خمیریمقدار بسیار کمی رنگ زرشکی (شماره 1 ) به خمیر اضافه کنین

و خوب ورز بدین رنگ رو باید کم کم اضافه کنین تا به حد دلخواه برسینبه اندازه یه فندق از خمیر بردارین و به صورت اشک درآرین

آموزش تصویری | طرز درست کردن گل سنبل خمیری

با قیچی طوری برش بزنین که یه برش دوبرابر طرف دیگه بشه

آموزش تصویری | طرز درست کردن گل سنبل خمیری

برش کوچکتر رو با یه برش دیگه به دوقسمت

و برش بزرگتر رو با دو برش به سه قسمت تقسیم کنین

آموزش تصویری | طرز درست کردن گل سنبل خمیری

با نوک انگشت گلبرگارو پهن کنینو بهشون فرم بدین

آموزش تصویری | طرز درست کردن گل سنبل خمیری

به گل ساقه بزنین و با یه تیکه خمیر قسمت زیر گلبرگ رو بپوشونین

آموزش تصویری | طرز درست کردن گل سنبل خمیری

با رنگ روغن یا گواش یه خط باریک از رنگ زرشکی روی گلبرگا بکشین

 و با گوش پاک کن داخل گلبرگ رو سایه بزنین.

آموزش تصویری | طرز درست کردن گل سنبل خمیری

سه تا از گلارو کنار هم بذارین و با نوار کاترین به هم وصل کنین

آموزش تصویری | طرز درست کردن گل سنبل خمیری

آموزش تصویری | طرز درست کردن گل سنبل خمیری

هر بار یه گل بذارین کنار گلای قبلی و با نوار کاترین به گلای قبلی وصل کنین

 اما کمی گل جدید رو پائین تر وصل کنین

آموزش تصویری | طرز درست کردن گل سنبل خمیری

آموزش تصویری | طرز درست کردن گل سنبل خمیری

مقدار کمی رنگ سبز(شماره 43 ) و خیلی کم رنگ زرد و خیلی کم قهوه ای

به خمیر بزنین خوب ورز بدین و اگه رنگ هنوز تیره بود کمی زرد اضافه کنین

یه تیکه خمیر رو به صورت لوله ای درآرین

بلندیش رو به اندازه ساقه گل در نظر بگیرین

آموزش تصویری | طرز درست کردن گل سنبل خمیری

ساقه رو روی خمیر بذارین و فشار بدین و روی ساقه رو با خمیر بپوشونین

آموزش تصویری | طرز درست کردن گل سنبل خمیری

اینم خمیریه که برای برگ باید آماده کنین

آموزش تصویری | طرز درست کردن گل سنبل خمیری

خمیرو با کف دست و انگشتاتون مسطح کنین و فرم بدین

آموزش تصویری | طرز درست کردن گل سنبل خمیری

انتهای خمیر رو چسب بزنین و به ساقه وصل کنین

آموزش تصویری | طرز درست کردن گل سنبل خمیری

شاخه گل رو وارونه توی یه لیوان بذارین و با دستمال کاغذی

 برگارو از ساقه دور نگه دارین تا خشک بشه.

aftab92.mihanblog.com