هنر خانه داری | کاربردهای جدید حاشیه های گیپورخانم ها معمولا برای تزئین لباس یا اطراف رومیزی

از گیپورای مرغوب و گرون قیمت استفاده می کنن ،

لباس و رومیزی کهنه می شه،اما حاشیه ها سالم و قبراق باقی می مونن.

فکر کنین از حاشیه یه رومیزی می شه چند جفت گوشواره ساخت.

هنر خانه داری | کاربردهای جدید حاشیه های گیپورهنر خانه داری | کاربردهای جدید حاشیه های گیپور

هنر خانه داری | کاربردهای جدید حاشیه های گیپور

هنر خانه داری | کاربردهای جدید حاشیه های گیپور

aftab92.mihanblog.com