وسایل مورد نیاز:

50 سانت روبان 5 سانتی برای گل

دو قطعه 8 سانتی از روبان 2/5 سانتی برای برگ ها

یک دایره به قطر20 سانت برای پاپیون زیر گل

7 سانت روبان نیم سانتی برای جمع کردن پاپیون

یک عدد گیره

آموزش تصویری | طرز ساخت گل سر روبانی(بسیار راحت)
آموزش تصویری | طرز ساخت گل سر روبانی(بسیار راحت)آموزش تصویری | طرز ساخت گل سر روبانی(بسیار راحت)

aftab92.mihanblog.com