تصاویر زیر مربوط به ساختن گلدان های زیبا و جالب به وسیله شن و ماسه میباشد. شما میتوانید با این الگوها گلدان های شنی زیبایی را آماده کنید.

 

making pots of sandy 1 ساخت گلدان شنی

 

 

making pots of sandy 2 ساخت گلدان شنی

 

making pots of sandy 3 ساخت گلدان شنی

 

making pots of sandy 4 ساخت گلدان شنی

 

making pots of sandy 5 ساخت گلدان شنی

 

making pots of sandy 6 ساخت گلدان شنی

 

making pots of sandy 7 ساخت گلدان شنی

 

making pots of sandy 8 ساخت گلدان شنی

 

 

Asemooni.com